Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

OŚWIADCZENIE w sprawie kłamliwego materiału zamieszczonego na stronie internetowej TVN 24

18 paź

OŚWIADCZENIE
w sprawie kłamliwego materiału zamieszczonego na stronie internetowej TVN 24

Dnia 18 października, na portalu internetowym tvn24.pl ukazał się tekst zatytułowany „Jurek i Zawisza patronami radykalnego marszu”. Wspomniany wyżej tekst, atakujący inicjatywę młodych narodowców, polegającą na uczczenia Święta 11 listopada poprzez organizację w Warszawie Marszu Niepodległości, w całości oparty jest na nieprawdzie. Lista kłamstw i przeinaczeń, jakie się w nim pojawiają, jest długa, warto wymienić te najbardziej jaskrawe:

1. ONR–Podhale jest organizatorem Marszu Niepodległości; kłamstwo – organizatorami są: Młodzież Wszechpolska i ogólnopolski ONR, będący odrębnym wobec ONR–Podhale stowarzyszeniem, ONR-P jest organizacją popierającą inicjatywę Marszu,

2. ONR-Podhale utożsamia się z tzw. programem „Trzeciej Pozycji”; kłamstwo – ani na stronie internetowej tej organizacji, ani w jej dokumentach czy wypowiedziach działaczy, nigdzie nie ma takiej informacji, jest to po prostu fałsz,

3. Długa lista organizacji wymienionych jako organizatorzy Marszu; kłamstwo – organizatorami Marszu są Młodzież Wszechpolska i ONR, a nie organizacje wymienione w Komitecie Poparcia, który, jak sama nazwa wskazuje, wspierają jedynie tą inicjatywę; wszystkie te informacje są czytelnie podane na stronie internetowej Marszu, a zatem ich przekłamanie może wynikać jedynie z celowego dążenia do manipulacji i podania nieprawdy

4. „Próbowaliśmy się także skontaktować z organizatorem akcji. Niestety nie odpowiedzieli.”; kłamstwo – nikt z redakcji nie próbował kontaktować się z organizatorami – na oficjalny mail organizatorów, podany na stronie internetowej, nie wpłynęła żadna wiadomość od dziennikarzy TVN 24

Kłamstwo nr 5: podane bez komentarza informacje o marszu „faszystów” i „rasistów”, mające jawnie oszczerczą funkcję

Materiał zamieszczony na stronie TVN 24 jest skandaliczny, a składa się na to kilku powodów.

Po pierwsze – nie ma nic wspólnego z rzetelnością dziennikarską, roi się od kłamstw, a jego głównym celem jest zdyskredytowanie idei Marszu Niepodległości.

Po drugie – jest on próbą ataku na organizacje nawiazujące do spuścizny przedwojennego Ruchu Narodowego, poprzez przypisanie im łatek „faszystów” i „rasistów”; jest to szczególnie oburzające, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że polski Ruch Narodowy zawsze zwalczał totalitaryzmy, a jego najlepsi synowie polegli w walce z nazistowskim okupantem (np. Jan Mosdorf, działacz MW i ONR, zamordowany w Oświęcimiu za niesienie pomocy Żydom, inny działacz MW Edward Kemnitz za ratowanie Żydów został uhonorowany medalem i tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata )

Po trzecie – oparty jest na kłamliwych informacjach, kolportowanych przez skrajnie lewicowe, radykalne organizacje, otwarcie kontestujące europejską spuściznę kulturową i polski ład konstytucyjny (np. małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny); nawołujące do blokowania legalnej manifestacji.

Należy z całą mocą podkreślić – Marsz Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada w Warszawie, nie jest „marszem radykałów” – jest marszem wszystkich Polaków, jest marszem, który podnosi podstawową dla naszego narodu wartość – suwerenność naszej Ojczyzny. Radykalne, skrajnie antypolskie i ekstremistyczne są środowiska, które tą ideę atakują, które otwarcie nawołują do łamania prawa, poprzez atakowanie legalnego przemarszu. Redaktorzy TVN 24 stanęli na pozycjach niebezpiecznego, antynarodowego i antypaństwowego ekstremizmu, dla uzasadnienia którego posłużyli się kłamstwem i manipulacją.

Tak jawnie oszczerczy materiał nie może pozostać bez odpowiedzi – zwracamy się do redakcji tvn.24 o podanie na swojej stronie internetowej sprostowania i przeprosin, a jeśli to nie nastąpi – skierujemy sprawę na drogę sądową, do Rady Etyki Mediów i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W imieniu organizatorów Marszu Niepodległości
Robert Winnicki
Prezes Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej

Anna Holocher
Sekretarz Obozu Narodowo-Radykalnego

 

15 Komentarze

 • Franz Maurer pisze:

  Bardzo dobra, szybka reakcja. Nie odpuśćcie im. Wciskanie przez TVN tak perfidnych kłamstw i wyzywanie narodowców od faszystów jest zwyczajną propagandą. Goebbels by się takiej manipulacji nie powstydził.

 • Jan pisze:

  Wyślijcie do TVN listem poleconym za potwierdzeniem odbioru swoje żądania wraz z krótkim terminem a potem dojechać ich za kłamstwo metodami prawnymi. I warto zrobić konferencję prasową i wyjaśnic te brednie.

  • Wakeport pisze:

   CO Z TYM BOzYM NARODZENIEM???41 r. MATEUSZ:A oto jak byc582o z narodzeniem Jezusa Chrystusa: Kiedy Maryja, Matka Jego, byc582a dana za c5bconc499Jc3b3zefowi, nim jzcesze zamieszkali razem, poczuc582a, c5bce stanie sic499 matkc485 za sprawc485 Ducha c59awic499tego.1:19 [Wtedy] Jc3b3zef, mc485c5bc jej, postanowic582 oddalic487 jc485 od siebie po kryjomu.1:20 Lecz kiedy uczynic582 to postanowienie, ukazac582 mu sic499 we c59bnie anioc582 Pac584ski i powiedziac582: Jc3b3zefie, synuDawida, nie bc3b3j sic499 przyjc485c487 do siebie Maryi, mac582c5bconki twojej; to bowiem, co sic499 w niej poczc499c582o, pochodzi odDucha c59awic499tego.1:21 Wc582ac59bnie ona porodzi Syna, ktc3b3remu nadasz imic499 Jezus 1:22 A wszystko to stac582o sic499, aby sic499 wypec582nic582o sc582owo Pac584skie wypowiedziane przez Proroka:1:23 Oto panna pocznie i porodzi syna, ktc3b3remu bc499dzie nadane imic499 Emanuel, to znaczy: Bc3b3g z nami.1:24 Obudziwszy sic499 Jc3b3zef uczynic582 tak, jak mu nakazac582 anioc582 Pac584ski: przyjc485c582 swojc485 mac582c5bconkc499.1:25 I chociac5bc c5bcyc582 z nic485 w dziewictwie, porodzic582a mu syna, ktc3b3remu on nadac582 imic499 Jezus.2:1 A kiedy Jezus przyszedc582 na c59bwiat za czasc3b3w krc3b3la Heroda w Betlejem judzkim, oto Mc499drcy zeWschodu przybyli do Jerozolimy 2:8 A potem [Herod ] wysc582ac582 ich do Betlejem, mc3b3wic485c: Idc5bacie, wypytujcie dokc582adnie o Dziecic499, 2:9 Usc582yszawszy tedy takie polecenie od krc3b3la, udali sic499 w drogc499. Gwiazda zac59b, ktc3b3rc485 widzieli nawschodzie, poprzedzac582a ich ac5bc do miejsca, gdzie znajdowac582o sic499 Dziecic499; tam sic499 tec5bc zatrzymac582a.56-58 r. c581UKASZ:W szc3b3stym zac59b miesic485cu anioc582 Gabriel zostac582 posc582any przez Boga do miasta galilejskiego Nazaret,1:27 do dziewicy poc59blubionej czc582owiekowi imieniem Jc3b3zef, z pokolenia Dawidowego. Dziewica zac59b miac582ana imic499 Maryja.1:28 I wszedc582szy do niej anioc582 powiedziac582: 1:31 Oto poczniesz w swym c582onie i porodzisz syna, i nadasz Mu imic499 Jezus.1:32 Stanie sic499 On wielkim i bc499dzie nazwany Synem Najwyc5bcszego, a Pan Bc3b3g da Mu stolicc499 ojca Jego,Dawida.1:33 I bc499dzie panowac582 nad domem Jakuba na wieki, i krc3b3lestwo Jego nie bc499dzie miec487 koc584ca. 2:1 W owym czasie wyszedc582 dekret od cesarza Augusta, aby spisano mieszkac584cc3b3w cac582ego pac584stwa.2:2 Odbyc582 sic499 ten pierwszy spis wtedy, gdy rzc485dy w Syrii pec582nic582 namiestnik Kwiryniusz. [Publiusz Sulpicjusz Kwiryniusz (c582ac. Publius Sulpicius Quirinius, grec. ce9acf85cf81ceaecebdceb9cebfcf82 e28093 Kyrenios; ur. ok. 51 p.n.e., zm. 21 n.e.) - rzymski dowc3b3dca wojskowy i senator z czasc3b3w poczc485tku pryncypatu. W 6 r.n.e. zarzc485dzic582 spis powszechny w Judei].12.05.07: Koniunkcja Jowisza z Saturnem widziana w Mac582ej Azji jako gwiazda wielkiej jasnoc59bci.2:3 Szli tedy wszyscy, kac5bcdy do swego miasta, aby sic499 zapisac487.2:4 Wyruszyc582 tec5bc i Jc3b3zef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do Betlejem, miasta Dawidowego e28093 byc582bowiem z domu i z pokolenia Dawida2:5 c5bceby sic499 zapisac487 razem z Maryjc485, zac59blubionc485 mu, brzemiennc485.2:6 A kiedy sic499 tam znajdowali, nadszedc582 dla niej czas rodzenia.2:7 I wydac582a na c59bwiat Syna pierworodnego 60-65 r. MAREK; cisza NiKT SIc498 NIGDY I NIGDZIE NIE NARODZIc581JAN; cisza NiKT SIc498 NIGDY I NIGDZIEMNIE NARODZIc581 PIOTR I APOSTOc581OWIE Nie znajc485 nikogo ze c59bwic499tej rodziny [byc487 moc5bce akurat przebywac582a jako gastarbeiterzy na saksach w Egipcie - tym "domu niewoli"... A bo to wiadomo co tym c5bbYDOM do gc582owy kiedy strzeli???].PIOTR zupec582nie nie zna nauk Jezusa [nie zna 4 ewangelii] pieprzony antychryst!!!

 • ATW pisze:

  Składa się na to kilku powodów

  oczywiście: „kilka”, drobiazg, ale warto poprawić

 • Mac_Pl pisze:

  Tak trzymać!

 • Wojciech pisze:

  Brawo!Trzeba dać tym kłamcom przytyczka w nos!!

  • Luly pisze:

   all men are users, most tell constant lies aosmlt 100% of men will be unfaithful if they get the chance or offer. just be a nun be done with it. although then your married to Jesus and i’m not sure he is any better or even real.

 • jarek pisze:

  Ta wiadomość powinna być jakoś podwieszona lub wyeksponowana odpowiednio, gdy dojdą nowe wpisy, tak aby każdy mógł o kłamstwach i lewackiej propagandzie TVNu przeczytać

 • Notto pisze:

  Na drogę sądową – i tylko tak.

 • Mariusz pisze:

  100% Poparcia ! Do sądu z nimi.. NIE tęczowa NIE czerwona TYLKO POLSKA PRAWICOWA !!!!

 • Fan Witolda Pileckiego i Fieldorfa Nila pisze:

  między 44 rokiem a 56 a nawet dłużej Berman Bierut Jaruzelski mordowali i ścigali POLAKÓW żołnierzy wyklętych prawdziwych patriotów a teraz ich potomkowie czytaj Michnik Gazeta wyborcza TVN robią to samo
  Fieldorf Nil Pilecki Łupaszko nigdy nie zapomnimy

 • Siwiec pisze:

  Nie wierzyłem w informacje o TVN, że manipuluje informacjami. Jednak gdy obejrzałem relacje z TVN i zobaczyłem jak było naprawdę na pochodzie, dziś usunąłem rodzicom i dziadkom ten kanał z kablówki.

 • Michal pisze:

  Dobre Siwiec :) Zróbmy akcje usuń rodzicom TVN z kablówki!


Wyraź swoją opinię