Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Ekstremiści przeciwko Marszowi Niepodległości

27 paź
Ekstremiści przeciwko Marszowi Niepodległości

Przemysław Czyżewski: EKSTREMIŚCI PRZECIWKO „MARSZOWI NIEPODLEGŁOŚCI” 11 listopada.

Pokusiłem się o zerknięcie jakież to poważne organizacje mają zamiar zatrzymać patriotyczny „Marsz Niepodległości” 11 listopada w Warszawie.
No cóż, obraz jaki się wyłania jest tyle smutny co komiczny. Pederaści, homosie, lesbijki, stare panny – feministki (strasznie brzydkie), transwestyci, neokomuniści, socjaliści, narko-squotersi, czciciele „Cipy” . . .
Przeraża mnie jednak, że w cywilizowanym kraju, w XXI wieku, tego typu folklor i ekstrema zostały potraktowane poważnie hmm

Kto więc zablokuje marsz, ano:
Boyówki Feministyczne – organizacja pozarządowa, której głównym osiągnięciem jest organizacja . . . „Dni cipki”. Tak, to nie jest żart.
Liderka organizacji Anna Zawadzka promowana jest na stronie internetowej tej organizacji jako „pomysłodawczyni galerii cipek i autorka hasła „wielka żydowska cipka w poprzek””.

Czarny Sztandar – „Kolektyw Czarny Sztandar tworzą osoby związane z łódzkim ruchem wolnościowym. Dążąc do zniesienia wszelkich instytucji przymusu i władzy, realizujemy anarchistyczny program wspólnego działania bez przywódców i hierarchii …”

Federacja Anarchistyczna s. Poznań/Rozbrat
Motto ze strony internetowej: „Jeśli rewolucja socjalna nie zniesie państwa nazajutrz po swym zwycięstwie, zwycięstwo to okaże się płonne, a wyzwolenie mas równie odległe jak i poprzednio.”
Michał Bakunin
Chyba nie wymaga komentarza . . .

Fundacja Autonomia – „Fundacja Autonomia jest niezależną, nie nastawioną na zysk, organizacją pozarządową zajmującą się przede wszystkim edukacją i działalnością społeczną zmierzającą do:
-powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności i in. ,
-zmiany społecznych i kulturowych wzorców przypisywanych mężczyznom i kobietom; uprzedzeń, obyczajów i stereotypów, które skutkują zachowaniami agresywnymi i przemocą ze względu na płeć,
-upowszechnienia idei feminizmu, praw człowieka i równości płci,
-rozwoju demokracji, …”
„Łącznie w prowadzonych przez nas szkoleniach i warsztatach wzięło udział bezpośrednio niemal 1000 osób (dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn).”
Niepokojące . . .

Fundacja Transfuzja – „Fundacja na rzecz osób transpłciowych …”
Nie wymaga komentarza . . .

Kampania Palestyna – Na pierwszej stronie wita nas zakładka „Antysemityzm w Polsce”, a w niej:„Europejskie korzenie nazistowskiego ludobójstwa. Taśmowa produkcja śmierci”
„Dług: powstanie w getcie warszawskim”
Promowana jest też książka:
„”Przewodnik po polskim antysemityzmie” – Wydana w Bibliotece polskiej edycji miesięcznika Le Monde diplomatique książka Stefana Zgliczyńskiego pt. Antysemityzm po polsku doskonale trafia w zapotrzebowanie rynku.
W takim świetle tytułowy antysemityzm po polsku stanowi problem, którego nie da się rozwiązać żadną deklaracją ani zadośćuczynieniem (choć oczywiście są one konieczne). Jest bowiem problemem odradzającym się wciąż w nowych przebraniach, wypływającym na powierzchnię zawsze gdy w polityce pojawia się straszak w postaci „Innego”, który rzekomo zagraża narodowej jedności przez sam fakt, że jest wśród nas.
Lena Napierska
Stefan Zgliczyński, Antysemityzm po polsku, wyd. Książka i Prasa (seria Biblioteka Le Monde diplomatique), Warszawa 2008, s. 141, cena 20 zł.Książkę można zamówić w wydawnictwie Książka i Prasa, ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa, tel. 022-624-17-27, 022-625-36-26″

Pracownie Obin – Obin.org to pracownie udostępniające przestrzeń do swobodnego, twórczego działania, m.in.
„Pracownie sitodruku działają na zasadach otwartego warsztatu plastycznego. Możesz do nas przyjść i zaprojektować oraz wydrukować na koszulce lub papierze wzory które już są na sitach albo zrealizować własne pomysły graficzne JEŻELI nie propagują postaw lub treści militarystycznych, szowinistycznych, faszystowskich, rasistowskich, nazistowskich, nacjonalistycznych, homofobicznych, sexistowskich, komunistycznych, hierarchistycznych, elitarnych, korporacyjnych, komercyjnych, niewegańskich (z wyłączeniem wegetarianizmu), ekumenicznych, jednoczących w duchu, patriotycznych, masońsko – okultystycznych, klerykalnych, protekcjonistycznych, niesprawiedliwych, artystycznych!, rojalistycznych, trockistowskich, maoistowskich, marksistowskich, eugenicznych, negacojonistycznych, religijnych, wędkarskich!, integrystycznych, higenistycznych, komunistycznych i też bez przesady z hipisizmem :]”

Lambda – „Naszą misją jest budowanie pozytywnej tożsamości lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych oraz kształtowanie wobec nich akceptacji społecznej.”
m.in.
„Informowanie osób transseksualnych o procedurach, związanych ze zmianą płci;
- Współpraca z organizacjami zajmującymi się problematyką transgenderyzmu, transseksualizmu, crosdresingu;
- Prowadzenie poradnictwa stacjonarnego i telefonicznego dla osób transgenderowych.”

Pracownicza Demokracja – powszechnie znana organizacja i profilu komunizującym, „propagujaca socjalizm rozumiany jako oddolna demokracje pracowników.„

Radykalna Akcja Solidarnościowa – Organizacja żerująca na wypadku zastrzelenia przez policję czarnoskórego handlarza, który wraz z grupą handlujących nielegalnie kolegów napadł na dokonujących kontroli policjantów. Na stronie internetowej organizacji roi się od kłamstw i nieracjonalnych prób zrzucenia całej winy na broniących się przed atakiem policjantów.

Rhythms of Resistance Trójmiasto – „Rhythms of Resistance Trójmiasto jest zespołem perkusyjnym grającym gorące afro-brazylijskie rytmy. Poprzez swoją muzykę chcemy wspierać demonstracje, happeningi, akcje uliczne oraz wszelkiego rodzaju twórcze przedsięwzięcia przeciwko wszelkim systemom dominacji, niezależnie od tego, czy opierają się na aparacie represji państwa, pieniądzach (kapitalizm), czy na ideologiach i doktrynach głoszących wyższość jednych ludzi nad innymi (faszyzm, seksizm). Chcemy także wspierać działania proekologiczne, jak i te, które godzą w rabunkowe względem Ziemi działania człowieka!”

Samba Z Szamba – „to bateria sambowa tworzona przez grupę ludzi z przeróżnych środowisk, skoncentrowanych dookoła bębnienia i bębnów. powodów dla istnienia samby jest wiele, ale przede wszystkim robimy to dla energii i hałasu jaki jesteśmy w stanie wytworzyć, równe granie nie zawsze jest ważne, chociaż ciągle ćwiczymy rytmikę.
(…) w akcie protestu wychodzimy na ulice i wspieramy wolnościowe inicjatywy, manifestujemy nasze niezadowolenie z obecnej sytuacji w polce i na świecie, wyrażamy swój sprzeciw dla jakichkolwiek autorytarnych prób kontroli społeczeństwa czy instytucji ograniczających wolność, łamiących prawa człowieka oraz zwierząt. jesteśmy przeciwko rządom wyzysku i mamony dążącym do jak najściślejszej kontroli jednostki, jej poglądów, życia osobistego i działalności. mówimy nie! czerpiącym zyski z cierpienia innych istot, wyścigu zbrojeń oraz wyzysku obszarów nazywanych powszechnie ‚trzecim światem’. sprzeciwiamy się jakiejkolwiek formie dominacji jednej jednostki czy grupy nad inną. wyrośliśmy na łonie sieci RoRu (Rhytyms of Resistance), ale dalekich korzeni doszukujemy się już w społeczności Afro-Brazylijskiej, w formacjach afro blocos, w ramach których dyskryminowana ze względu na kolor skóry większość Afro-Brazylijska wychodziła na ulice Salvador lub Rio grać sambę, być słyszalną, widzialną i przeciwstawiać się dyskryminacji i spychaniu swojej kultury na margines społeczeństwa (i w przenośni i dosłownie). do tej pory gralismy min.: -manifa -demonstracje antywojenne -demonstracja solidarnosci z tybetanczykami-kurzetnik akcja przeciwko budowie autostrady maj 2008-atnyfrontex demo czerwiec wawa-demonstracja przeciwko łamaniu praw pracowniczych i zmianom w kodeksie pracy -wspieraliśmy ludzi broniących praw zwierząt na demach: antyfutro, dniu ryby (przeciwko bestialstwu przed narodzinami dzieciątka jezus), i demach pod cyrkiem zalewskiego- demo: elba zostaje!-demonstracje antyfaszystowskie 11.11”

UFA – „UFA jest otwartą kobieco-queerową centrą kulturalno-społeczną non-profit, działającą na zasadach niehierarchicznych, prowadzoną przez kolektyw wolontariuszek_szy i utrzymywaną z grantów i dotacji.Aktualne projekty m.in.:
WIELOGŁOSY POCHWY – inscenizacja, publikacja,”Monologi waginy” Eve Ensler zmieniły świat. Czas na Polskę i na „Wielogłosy pochwy”! Zbieramy materiały do inscenizacji i publikacji poświęconych waginom, cipkom, myszkom, pizdom i dentatom. Niezależnie od tego, czy Twoja pochwa jest realna, czy fantomowa, rzeczywista czy fantastyczna – (o)twórz ją, żeby popłynęła jej mowa. Niech Twoja wagina wyjawi, co lubi, co ją boli, co przeżyła i czego nie może zapomnieć. Forma – dowolna, najchętniej tekstowa, ale również graficzna.
W inscenizacji wybranych materiałów wezmą udział m.in. grupa artystyczna Teraz Poliż i Damski Tandem Twórczy.”
„…Wyjątkowo utalentowane waginy otrzymają nagrodę: jedną z książek z wydawnictwa Czarna Owca.
Czekamy na pochwały, waginwokacje, klitoriady, sromanse. Dołącz do polilogu wagin!

Pierwsza z 10 zasad UFA -1. UFA to miejsce spotkań i działania kobiet, dziewcząt, lesbijek, osób nieheteroseksualnych, trans i queer, feministek i feministów oraz członkiń_ów rozmaitych grup marginalizowanych. UFA jest Twoja i dla Ciebie. (…)”

Wolność – Równość – Solidarność – Czyli do niedawna tzw. „Inicjatywa Uczniowska”, skrajnie lewacka organizacja stworzona do zdyskredytowania Romana Giertycha jako Ministra Edukacji Narodowej.
Wyjątki z programu:
„Stowarzyszenie Wolność – Równość – Solidarność walczy o całkowitą zmianę ustroju społecznego w imię zasad wolności i równości pomiędzy wszystkimi ludźmi. Stowarzyszenie stawia sobie za cel zapewnienie wszystkim bez wyjątku godnej i sprawiedliwie wynagradzanej pracy, oparcia ośrodków decyzyjnych o instytucje samorządów oraz zniesienia dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry a także inne cechy zależne jedynie od urodzenia.”…
„Stowarzyszenie Wolność – Równość – Solidarność stoi na stanowisku, że celem ruchu syndykalistycznego musi być budowa Samorządnej Rzeczpospolitej. Zanim to jednak nastąpi ruch syndykalistyczny musi:
a) obalić istniejące stosunki produkcji, które oparte są na wyzysku
b) zlikwidować szkodliwe dla większości społeczeństwa prądy polityczne jak liberalizm, faszyzm, autorytarny komunizm czy konserwatyzm
c) znieść instytucje władzy centralnej, których obecna rola sprowadza się jedynie do konserwacji status quo
Tylko po spełnieniu powyższych warunków możliwa stanie się budowa nowego, opartego na sprawiedliwości i dobrobycie społeczeństwa.”

Młodzi Socjaliści – tu chyba komentarz jest zbędny . . .
Warto jednak przytoczyć budującą informację – „Młodzi Socjaliści zrzeszają kilkaset osób z całego kraju.”
Cieszy więc brak szerszego zainteresowania socjalizmem wśród młodego pokolenia.

Stowarzyszenie Aktywne Pomorze – „Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego, a w szczególności:działanie na rzecz społeczności lokalnej – tworzenie lokalnej wspólnoty społecznej zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego i ekorozwoju;”
Ma się to odbywać m.in. przez:
„kultywowanie, wyzwalanie i propagowanie przejawów i form życia społecznego alternatywnych wobec cywilizacji opartej na przymusie, dominacji, patriarchacie, rywalizacji, hierarchizacji, uniformizacji, konsumpcjonizmie, niszczeniu środowiska naturalnego i braku harmonii z naturą; „

Tektura – „Przestrzeń Działań Twórczych “TEKTURA” działa od 2006 roku. Od 3 lat ten niewielki budynek przy ulicy Wieniawskiej 15a jest miejscem spotkań najróżniejszych inicjatyw, sztuk alternatywnych i kontrkulturowych. Odbywają się tu wystawy plastyczne i fotograficzne, wieczorki poetyckie, recitale, koncerty kapel z całego świata, imprezy, projekcje filmów offowych, festiwale. Odbywają się tu także akcje społeczne – działa grupa Jedzenie Zamiast Bomb,grupa Wschodni SAMBAstion, spotykają się organizacje pozarządowe, funkcjonuje też świetlica dla dzieci.
Jest to przestrzeń przeznaczona dla każdego, kto chce zaprezentować swoją twórczość/działania szerszej publiczności.
Tektura ma swój specyficzny, squatowy klimat. Jest taką enklawą – miejscem gdzie można trochę więcej smile”
Jest to więc lewacki SQUOT ze . . . świetlicą dla dzieci, gdzie „można trochę więcej smile” . . .

Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa – „stowarzyszenie, zrzeszające młodzież żydowską z Polski.”
„ZOOM stawia sobie za cel m.in.: integrowanie młodych Żydów poprzez organizowanie seminariów, wyjazdów, spotkań, jak również poprzez upowszechnianie wiedzy o tradycji i historii Żydów.”
„Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę ze wszystkimi organizacjami żydowskimi, zarówno w kraju, jak i zagranicą, a także wyraża nadzieję, że taka współpraca przyczyni się do rozwoju coraz silniejszej społeczności żydowskiej w Polsce.”
adres korespondencyjny: ul. Twarda 6, 00-104 Warszawa, czyli … Siedziba Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Przyznam, że dziwi mnie obecność takiej organizacji wśród feministycznej, komunizującej i homoseksualnej ekstremy . . .

UFFF, takiego nasycenia tolerancjonistycznym bełkotem i lewacko-homoseksualno-feministyczną nowomową, chyba jeszcze nie spotkałem.
No cóż, jak pisał poeta:
„(…) łańcuchy tautologii parę pojęć jak cepy dialektyka oprawców żadnej dystynkcji w rozumowaniu składnia pozbawiona urody koniunktiwu (…)”

Równie ciekawa jest lektura „ABC demonstranta”, którą organizatorzy protestu opublikowali na swojej stronie.
Jest to nic innego jak instrukcja stosowana przez anarcho-lewackie i neokomunistyczne bojówki, które zajmują się najczęściej walkami z policją i plądrowaniem europejskich miast przy okazji np. tzw. „protestów antyglobalistów”.
Instrukcja otwarcie nawołuje w swojej treści do agresji fizycznej i bandyckich ataków na służby porządkowe i uczestników Marszu Niepodległości.

Kilka wyjątków z instrukcji dla „antyfaszystów”:
„(…) Policja na każdej większej demonstracji ma swojego kamerzystę, nagranie w razie kłopotów jest przedstawiane w sądzie. (…)
najlepsze są maski stosowane przez motocyklistów, lekkie i przewiewne. Istnieją również metody częściowego maskowania, np. latem czapka z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne, zimą naciągnięta głęboko czapka i szal założony na twarz. Utrudniają one identyfikację, ale jest ona możliwa. Jeżeli potrzebujesz szybkiego zamaskowania, a nie masz „kominiarki”, taka rolę może spełniać koszulka typu t-shirt, założona w ten sposób, że otwór na głowę zostawiamy na oczach, a rękawy związujemy z tyłu głowy.”
(…)
Dobrym pomysłem jest odpięcie łańcucha, agrafek, kolczyków z uszu oraz kolca z nosa by uniknąć dodatkowych obrażeń i zredukować do minimum liczbę elementów, o które można się zaczepić, a przez które także, w razie zamieszek, łatwo będzie nas rozpoznać.
(…)
Żadnego banku danych! Zostaw swój notes, adresy, telefony, notatki, osobiste zapiski i inne dokumenty – (zwłaszcza legitymacje) w domu, zabierz ze sobą wyłącznie czyste kartki, długopis i ważny dowód osobisty. Owiń to w folię i schowaj głęboko.
(…)
Wspólną zasadą działania oddziałów do tłumienia zamieszek jest szyk bardzo przypominający starożytną falangę – policjanci idą w ściśniętym szeregu, trzymając tarcze blisko siebie i rozbijając po drodze każdy opór. Podstawą sukcesu jest rozbicie takiego szyku. Tu bardzo użyteczne są barykady, zza których można razić podchodzących policjantów kamieniami i innymi pociskami.
Dodatkowo, przy bardziej zorganizowanym bloku, można pokusić się o działania pozorowane – jeden szereg po krótkim starciu wręcz symuluje ucieczkę. Bardzo prawdopodobne, że policjanci rusza w pogoń. Wtedy łamią szyk i stają się zbieraniną pojedynczych osób. Wtedy może ich zaatakować druga grupa, która z znienacka wyskakuje zza rogu budynku. Innym wariantem jest rozbiegnięcie się uciekających na boki i zasypanie biegnących policjantów kamieniami przez drugą grupę. Do rozbijania szyku idealnie tez nadają się koktajle mołotowa. Ważne jest, aby każda dziura, każdy wyłom natychmiast był atakowany dużą ilością kamieni.
(…)
Osobną sprawą jest odbijanie aresztowanych. Generalnie należy zawsze przynajmniej spróbować to zrobić, gdyż często zatrzymana osoba może mieć poważne konsekwencje za udział w akcji.
Jeśli jednak widzicie, że nie macie żadnych szans, policjanci na tyle przewyższają was liczebnie, że każde działanie jest samobójstwem, wtedy lepiej odpuścić.
(…)
Inaczej sprawa wygląda z tajniakami – wtedy możecie sobie pozwolić na więcej, ale uwaga – zazwyczaj są to osoby szkolone do takich celów, potrafią wiec sobie nieźle radzić i zwykle są w jakiś sposób uzbrojeni. Od dawna też już w policji są kobiety, więc niech nikt nie stara się patrzyć na to zagrożenie stereotypowo. Dobrze jest mieć zawsze oczy szeroko otwarte. Gdy tajniak próbuje kogoś wyciągnąć jest niewiele czasu na reakcje – policjanci wokół będą starali się przyjść na pomoc i przejąć zatrzymaną osobę. Najlepszą radą jest szybki i zdecydowany atak, mający na celu zneutralizowanie tajniaka(…)”

Tego typu działania promują wyszczególnione wyżej organizacje broniące wolności, równości, tolerancji, pokoju itp. itd. … Dla mnie jest oczywiste, że owe slogany służą im jedynie do wyłudzania publicznych pieniędzy na swoją działalność, jak np. bicie w bębny na squocie, czy organizowanie „Dnia cipy w poprzek”.

I to wszystko za pieniądze z naszych podatków.

Czuję niesmak i utwierdzam się w przekonaniu, że na Marszu Niepodległości 11.11, trzeba być.
Zwłaszcza, że próbują do niego niedopuścić właśnie tak ekstremalne środowiska.
Oni mają „Dni Cipy”, a my mamy Święto Niepodległości 11 listopada i niech tak zostanie.
My nie przeszkadzajmy im czcić „Wielkiej żydowskiej Cipy w poprzek” (na miejscu Żydów bym się obraził …), a oni niech pozwolą nam spokojnie cieszyć się z niepodległości Polski.

Przemysław Czyżewski

Dziękujemy Autorowi za ten tekst, polecamy również inne Jego teksty. Wszystkich piszących artykuły dotyczące tematyki Marszu zapraszamy do przesyłania na naszą stronę poprzez mail: [email protected]
Zachęcamy wszystkie współpracujące z nami portale i strony do umieszczania zarówno tego, jak i innych tekstów publikowanych na niepodlegli.org u siebie.

 

8 Komentarze

 • plaster pisze:

  kurcze jestem zdeprymowany tym co tu przeczytałem za młodych lat należałem do grupy antyfaszystowskiej lecz nigdy bym nawet nie pomyślał o zwalczaniu Święta niepodległości albowiem czuje się polakiem a to co tu czytam napawa mnie obrzydzeniem i przerażeniem

 • Hej.Gratuluje dobrze napisanego artykulu.Duzo mozna znalezc w sieci na taki temat ale tutaj autor wszystko objasnia jak nalezy.Pozdrawiam!

 • Obserwator pisze:

  To jest tragiczna sytuacja. Przeciwnicy marszu mają zarówno wiele poglądów całkowicie słusznych (wolność, sprzeciw przeciwko wojnie i wyzyskowi, prawa zwierząt, ekologia) jak i kompletnie błędnych (popieranie aborcji, propaganda zboczeń, kosmopolityzm). Są to na ogół bardzo młodzi ludzie, bez doświadczenia życiowego. Mają braki w systemie wartości spowodowane błędami w wychowaniu. Nie potrafią prawidłowo myśleć i przeciwstawić się presji swego otoczenia. Dlatego nie są w stanie uszanować patriotycznego święta.

 • MTJA pisze:

  @Obserwator – Nie powiedziałbym, że część poglądów jest tutaj słuszna, a część nie; raczej całość poglądów „antyfaszystów” jest podporządkowana jednemu celowi, tj. propagowaniu socjalizmu. Jakakolwiek działalność „proekologiczna”, „antywojenna”, „na rzecz praw zwierząt” czy „przeciwko wyzyskowi” to płaszczyk dla treści antykapitalistycznych. Tylko tyle – i aż tyle.

 • Obserwator pisze:

  @MTJA Prawdą jest że często wymienione poglądy występują wspólnie, „w pakiecie”. Nie ma jednak co doszukiwać się w nich jakiegoś szatańskiego spisku ale lepiej raczej docenić ich wartość. Czy manifestacje przeciwko wojnie w Iraku nie były obowiązkiem każdego porządnego człowieka? O tym co zrobił w Polsce dziki kapitalizm wiedzą wszyscy. Co nie oznacza mojego poparcia dla komunizmu. Było źle i jest źle tylko inaczej. Czy okrucieństwo wobec zwierząt nie zasługuje na potępienie? A czy obrona Rospudy wczoraj i obrona przed atomówkami dziś nie są też walkami o dobro Polski? Jak widać sprawy są trochę bardziej złożone niżby to wynikało z obrazu wroga.

 • Obserwator pisze:

  Niech będzie mi wolno raz jeszcze zabrać głos i wyrazić najgłębsze oburzenie wobec antypolskich i bandyckich zachowań ugrupowań lewicowych wobec Marszu Niepodległości dnia 11 listopada w Warszawie.

 • nibla pisze:

  Dlaczego wasze marsze ludzie odbierają jako faszystowskie? Już sama nazwa „marsz” budzi dziwne (a może nie dziwne? ;) ) skojarzenia z historycznymi pochodami włoskich lub niemieckich „patriotów” (m.in. na Rzym w 1922 r., Monachium w 1923 r.) czy bardziej nam współczesnymi ukraińskimi Marszami Chwały (wszechukraińskimi – to chyba lepsza nazwa, bo przedrostek „wszech” ma i u nas swoje konotacje i odniesienia).
  Wystarczy poczytać jak opisujecie (styl godny podziwu ;) ) swoich antagonistów, aby nabrać przekonania, że chyba mają oni rację… dopóki tacy ludzie jak wy będą decydować, kto jest prawdziwym patriotą, a kto kosmopolitycznym, zboczonym śmieciem, dopóty będą protestować przeciwko takiemu stanowi rzeczy. A jeśli kiedyś uda wam się im związać ręce, zakneblować usta – to będzie to znak, że nie ma już wolności, a władzę przejęli zwolennicy chorych totalitarnych systemów!
  Tak oglądam sobie zdjęcia na głównym banerze – fotka (chyba poprzedni marsz?) z ONR-manami, na pierwszym tle wielki transparent z „wielce patriotyczną” symboliką (m.in. krzyż celtycki – antyfaszystowski znak obrońców ofiar nietolerancji na tle rasowym ;) ). Komu chcecie sprzedać te bajeczki o niewinnych młodych patriotach, którym masoni i żydzi zabraniają manifestować swoją historyczną tożsamość i przynależność narodową?…

 • nibla pisze:

  Boicie się prawdy? Szybko usuwacie niewygodne posty… Podziwiam determinację oraz refleks moderatora! ;)
  Dziwicie się dlaczego wasze marsze ludzie odbierają jako faszystowskie? Już sama nazwa „marsz” budzi dziwne (a może nie dziwne? ) skojarzenia z historycznymi pochodami włoskich lub niemieckich „patriotów” (m.in. na Rzym w 1922 r., Monachium w 1923 r.) czy bardziej nam współczesnymi ukraińskimi Marszami Chwały (wszechukraińskimi – to chyba lepsza nazwa, bo przedrostek „wszech” ma i u nas swoje konotacje i odniesienia).
  Wystarczy poczytać jak opisujecie (styl godny podziwu ) swoich antagonistów, aby nabrać przekonania, że chyba mają oni rację… dopóki tacy ludzie jak wy będą decydować, kto jest prawdziwym patriotą, a kto kosmopolitycznym, zboczonym śmieciem, dopóty będą protestować przeciwko takiemu stanowi rzeczy. A jeśli kiedyś uda wam się im związać ręce, zakneblować usta – to będzie to znak, że nie ma już wolności, a władzę przejęli zwolennicy chorych totalitarnych systemów!
  Tak oglądam sobie zdjęcia na głównym banerze – fotka (chyba poprzedni marsz?) z ONR-manami, na pierwszym tle wielki transparent z „wielce patriotyczną” symboliką (m.in. krzyż celtycki – antyfaszystowski znak obrońców ofiar nietolerancji na tle rasowym ). Komu chcecie sprzedać te bajeczki o niewinnych młodych patriotach, którym masoni i żydzi zabraniają manifestować swoją historyczną tożsamość i przynależność narodową?…


Wyraź swoją opinię