Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy objęło patronat nad Marszem Niepodległości 2011

01 sie
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy objęło patronat nad Marszem Niepodległości 2011

Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy objął patronat nad Marszem Niepodległości, który przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada 2011 r.

Marsz Niepodległości – patriotyczna manifestacja organizowana przez Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny – stał się w zeszłym roku celem medialnego ataku ze strony najbardziej poczytnej gazety spośród dzienników opiniotwórczych. Bezpośrednim efektem tego ataku były zamieszki, wywoływane przez blokujących marsz, które objęły centrum Stolicy. Wcześniej, organizatorów i uczestników Marszu Niepodległości w tej medialnej nagonce nazwano faszystami. „To ma być prawdziwie polskie faszystowskie święto” – to nie jest cytat z komunistycznej prasy lat 40. czy 50., to opinia na temat Marszu Niepodległości wyrażona przez redaktora tej najbardziej opiniotwórczej gazety. Opinia nie tylko, że niesprawiedliwa, ale pełna fałszu.

Liczymy się z tym, że atak na tegoroczny Marsz Niepodległości będzie nie mniej brutalny. Polityka redakcyjna wspomnianego dziennika nic się nie zmieniła. Dziś na łamach tej samej gazety spod pióra innego redaktora padają oskarżenia o współodpowiedzialność Polaków za zbrodnie popełnione w czasie II Wojny Światowej: „Polacy zbrodniarze i szmalcownicy nie przestaną być Polakami. Wychowanymi w tej samej mowie, którą my mówimy, w tym samym poczuciu przynależności zbiorowej, w kulcie tej samej tradycji, w wierze katolickiej. Dopuszczali się tych zbrodni ludzie wyrośli pod zaborami i w II Rzeczpospolitej, wierni Kościoła, czytelnicy Małego Dziennika, wyborcy narodowej demokracji, zwolennicy prymatu Narodu, czy strażnicy narodowych esencji przeciw obcym i zgubnym żywiołom, w tym żydowskiemu.”

Powyższy fragment tego tekstu pokazuje w jak łatwy sposób, czyli przy akceptacji kierownictwa redakcji, autor mógł dokonać brutalnego ataku na Kościół, wartości patriotyczne i dziennik założony przez o. Maksymiliana Kolbego, polskiego Świętego, zamordowanego w Oświęcimiu. Mamy tutaj do czynienia z tym samym poziomem medialnej agresji i fałszowaniem historii co przy atakach na ubiegłoroczny Marsz Niepodległości. I dzieje się to teraz, w roku 2011, który Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Rokiem Świętego Maksymiliana Kolbego. Senat RP uczynił to dla uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie. Jego myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej.

Przyjmując św. Maksymiliana na patrona Oddziału Warszawskiego KSD było naszym pragnieniem wskrzeszanie ideałów jakie pozostawił nam franciszkanin z Niepokalanowa. Dlatego naszym zadaniem i wręcz obowiązkiem jest wspieranie Marszu Niepodległości, przede wszystkim po to, aby dać choć częściowo odpór brutalnej propagandzie skierowanej w tę patriotyczną manifestację. Propagandzie wymierzonej również pośrednio we wszystkich tych, którzy odwołują się do polskiej kultury, do tysiącletniej tradycji Państwa Polskiego i tych wszystkich którzy zachowują Wiarę Naszych Ojców.

Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego KSD Agnieszka Piwar
Wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego KSD Jerzy Wasiukiewicz

http://ksd.media.pl/component/content/article/1-news/377-ow-ksd-objo-patronat-nad-marszem-niepodlegoci-2011

 

Jeden Komentarz


Wyraź swoją opinię