Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Straż Marszu Niepodległości

Informujemy, iż Straż Narodowa jest integralną częścią Obozu Narodowo-Radykalnego, zapraszamy do wstępowania w jej szeregi!

 

Deklaracja Ideowa

I. Straż Narodowa jest bezpośrednim kontynuatorem idei i tradycji
formacji o tej samej nazwie, powołanej 5 lutego 1925 roku, a jednocześnie czerpie bogate tradycje i doświadczenie z naszych bratnich organizacji: Węgierska Magyar Gárda oraz Grecki Złoty Świt.

II. Cele, które postawili sobie założyciele formacji w 1925 roku, są po
dziś dzień niezmienne:

1) troska o całość i niepodległość Państwa Polskiego, utrwalenie jego
mocarstwowego stanowiska;
2) moralny wpływ na członków do uszanowania władz ustawodawczych i
wykonawczych państwa;
3) utrzymanie w państwie praworządności, walka z anarchią i komunizmem
drogą na którą zezwala prawo i władze państwowe;
4) utrzymanie braterskiej i moralnej łączności między członkami „w
ofiarnej służbie dla Ojczyzny i w stosunkach prywatnych”.

III. Straż Narodowa wyraża troskę o utrzymanie zwartości wewnętrznej
narodu i państwa.

IV. W związku z zniesieniem zasadniczej służby wojskowej i utracie przez
społeczeństwo dostęp to terminów z zakresu problematyki obronności państwa,
Straż Narodowa zobowiązuje się szkolić wszystkie osoby, które są tym
zainteresowane, z zakresu samoobrony powszechnej.

V. Obok działalności o charakterze ochronnym, charakterystycznym dla
formacji paramilitarnej, Straż Narodowa prowadzi szeroko zakrojoną
działalność społeczną i charytatywną.

VI. Straż Narodowa odwołuje się do kanonu zasad obowiązujących w Wierze
Katolickiej. Tak jak inne organizacje narodowe, doceniamy wielką rolę
Kościoła Katolickiego w tworzeniu i umacnianiu tożsamości narodowej Polaków.

VII. Straż Narodowa stara się pomóc w próbach dokonania odnowy moralnej i
narodowej młodego pokolenia.

VIII. Fundamentem ideologicznym Straży Narodowej jest narodowy radykalizm,
odłam polskiego nacjonalizmu. Zgodnie z nim, wszyscy członkowie formacji,
zobowiązani są do wyniesienia interesu narodu ponad własne korzyści.

IX. Bóg, Honor i Ojczyzna najważniejszymi wartościami dla członków
formacji.”